De stappen die achtereenvolgens aan de orde komen bij een asbestsanering:

  1. Bekijken van de situatie en in beeld brengen wat en hoe gesaneerd gaat worden. Mogelijk is het wenselijk om nog enig huiswerk te verrichten.
  2. Het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport en sloopmelding naar gemeente doen. Beide onderdelen kan De Kempen   Asbestsanering  voor u verzorgen.
  3. 28 dagen na de sloopmelding mag gestart worden met de asbestsanering.
  4. In overleg met de opdrachtgever wordt de asbestsanering ingepland.
  5. Enkele dagen vóór de  geplande sanering wordt de locatie bezocht voor een interne  voorinspectie om met de opdrachtgever vast te stellen dat het project goed klaar ligt om met de sanering te starten. Indien gewenst kunnen nog kleine aanpassingen gebeuren.
  6. Op de afgesproken datum wordt de asbestsanering uitgevoerd.
  7. Na afloop van de asbestsanering worden de containers opgehaald en  kopieen van de stortbonnen worden zowel naar de eigenaar als naar de gemeente gestuurd samen met het vrijgaverapport van het laboratorium.

Asbest verwijderen? Neem contact op met Jacq!

06 534 7 5940 Mail ons